Return to Player

De Return To Player (RTP) van een spel, is een waarde uitgedrukt in een percentage, dat aangeeft hoeveel geld dat ingezet wordt op een spel terugbetaald wordt aan de spelers. Als een spel bijvoorbeeld een RTP heeft van 99,54%, dan betekent dit dat over langere tijd € 99,54 uitbetaald wordt aan elke € 100 die gespeeld wordt. Hetzelfde geld voor een inzet met munten: voor elke 100 munten die ingezet worden, zullen 99,54 munten uitbetaald worden aan spelers. 

Omdat dit een statistische berekening is, geldt dit alleen over langere periodes. Wanneer jij een uur op een video spel speelt, kun je net geluk hebben en een veel hoger percentage winst maken, of je kunt pech hebben en een veel lagere winst hebben.

Toch is het RTP een goede indicatie van de mogelijke winst op een machine, zeker als je langere tijd hetzelfde spel speelt.

Optimale strategie

De house edge of het huisvoordeel

Hetzelfde concept vanuit een andere invalshoek bekeken, wordt ook wel de house edge genoemd. Dit is de winstmarge die het huis (het casino) op ieder spel pakt. Dit huisvoordeel is het verschil tussen de inzet en de RTP. In het bovenstaande voorbeeld is het huisvoordeel € 100 – € 99.54, wat neerkomt op 46 cent, oftewel: de house edge is 0,46 %.

Bij video slots zijn huisvoordelen van 3 of 4% heel normaal. Bij video poker ligt dit percentage veel lager, vaak minder dan 1%. Dit is een van de redenen waarom video poker zo populair is.

RTP berekening voor video poker spellen

De RTP voor video poker wordt berekend aan de hand van de betaaltabel, het aantal combinaties waarbij een pokerhand kan voorkomen en de bijbehorende kans dat die hand voorkomt. Voor Full Pay Jacks or Better is de berekening als volgt:

Pokerhand Winst Combinaties Kans Return waarde
Royal Flush 800 41.126.022 0.000025 1,9807%
Straight Flush 50 181.573.608 0.000109 0,5465%
Four of a Kind 25 3.924.430.647 0.002363 5,9064%
Full House 9 19.122.956.883 0.011512 10,3610%
Flush 6 18.296.232.180 0.011015 6,6087%
Straight  4 18.653.130.482 0.011229 4,4918%
Three of a Kind 3 123.666.922.527 0.074449 22,3346%
Two Pair 2 214.745.513.679 0.129279 25,8558%
Jacks or Better 1 356.447.740.914 0.214585 21,4585%
Anders (i.e. geen pokerhand) 0 906.022.916.158 0.545435 0,0000%
Totaal   1.661.102.543.100 1.00000 99,5439%

Het aantal combinaties waarmee je een pokerhand kunt vormen vereist vrij geavanceerde berekeningen waar wij hier niet verder op in zullen gaan.

Het belangrijkste om te beseffen is, dat deze aantallen exact berekend kunnen worden dankzij het feit dat het spel altijd uit dezelfde 52 kaarten bestaat, en dat in de eerste beurt exact 5 kaarten worden gedeeld, en in de tweede beurt maximaal opnieuw 5 kaarten.

De kans op een bepaalde pokerhand wordt berekend door het aantal combinaties van die pokerhand te delen door het totaal aantal combinaties.

Zo zie je bijvoorbeeld dat je in iets meer dan de helft van alle spellen zonder pokerhand zult eindigen: de categorie ‘Anders’ heeft een kans van 0.54.

Vervolgens wordt de Return waarde berekend door de kans te vermenigvuldigen met de winst waarde. Het eindresultaat wordt vermenigvuldigd met 100 om het om te zetten in een percentage. Neem bijvoorbeeld Two Pair: 2 * 0.129279 = 0.258558, dit vermenigvuldigd met 100 is 25,8558.
Alle Return waardes bij elkaar opgeteld geven de totale RTP, oftewel de terugbetaling aan de speler voor het hele spel.

Maximale inzet, optimale strategie

Wanneer een RTP van een video poker spel gegeven is, is dit altijd, tenzij anders vermeld, berekend voor een inzet van 5 munten. Dit is de reden dat de bovenstaande tabel 800 munten toekent aan een Royal Flush (4000 gedeeld door 5) in plaats van de standaard 250 munten voor een inzet van 1 munt. De RTP is over het algemeen hoger bij een inzet van 5 munten, dit is de reden dat spelers altijd aangeraden worden om met de hoogste inzet te spelen.
De berekende RTP gaat er ook vanuit dat de meest optimale strategie gespeeld wordt, en dat de speler geen fouten maakt. Uiteraard is dit niet realistisch want veel spelers kennen de exacte strategie niet, laat staan dat die perfect gevolgd wordt. In realiteit wordt dus vaak minder dan de berekende RTP uitbetaald.

RTP Casino Chips